Omdat een dag in het ziekenhuis liggen vaak meer dan honderden euro’s kost, willen ziekenhuizen de verblijfsduur zo veel mogelijk beperken, vaak alleen de diagnose en behandeling. Echter is het vaak zo dat diegene eigenlijk nog helemaal niet klaar is om naar huis te gaan, vaak hebben ze nog behandeling nodig terwijl het ziekenhuis ze eigenlijk al weg wil hebben. Bij deze situaties kan je gebruik maken van een zorghotel.

 

Wat is het precies?

Een zorghotel is in principe een tijdelijk verblijf waar iemand 24 uur per dag verzorging kan krijgen na een ingreep. Vaak is een zorghotel ook een stuk comfortabeler dan een ziekenhuis en heb je een stuk meer privacy, Alle kamers zijn volledig gemeubileerd en voldoen aan hoge kwaliteitseisen voor zorg. Hier heb je toegang tot alle noodzakelijke zorg terwijl je in een fijne omgeving, eventueel met je partner, kunt herstellen. Ook voor nazorg kan je bij een zorghotel terecht, velen ervan besteden ook veel aandacht aan fysiotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek. Bijvoorbeeld de zorghotels van Domus Magnus.

 

De doelgroepen

De mensen die in aanmerking komen voor een opname in een zorghotel worden vaak in de volgende 4 doelgroepen weergegeven.

  • Mensen die tijdens een vakantie aangewezen zijn op een beschikbaarheid van zorg en een aangepaste omgeving.
  • Mensen die niet perse in het ziekenhuis moeten blijven maar die wel behoefte hebben aan enige vorm van nazorg waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. In principe zouden deze mensen al wel naar huis kunnen maar kiezen ze er voor om bijvoorbeeld nog even aan te sterken, of waarbij de thuissituatie niet ideaal is.
  • Mensen die niet naar huis kunnen gaan omdat er een zorgvraag is (behoefte aan 24 uurs-zorg en dienstverlening). Vaak worden deze geholpen door een mantelzorger of iemand van de thuiszorg, als die wegvalt is dit de beste oplossing.
  • Mensen die in het ziekenhuis behandeld zijn en nog niet naar huis kunnen omdat er enige nazorg nodig is waarbij er medische zorg zoals een specialist of verpleeghuisarts altijd in de buurt is, bijvoorbeeld na een orthopedische operatie.

De kosten

De kosten van het verblijf in een zorghotel hangen af van meerdere factoren. De zorgkosten worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar, terwijl de verblijfkosten via een aanvullende polis kunnen worden vergoed, dit verschilt echter per zorgverzekeraar. Ook kijken zorgverzekeraars vaak of het betreffende zorghotel het keurmerk ‘Erkend Zorghotel’ draagt.

 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED)

kan de overlevingskans bij een hartstilstand aanzienlijk verhogen. Een AED, ook wel defibrillator genoemd, is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren bij iemand met een hartstilstand. Daarom hangt het apparaat in veel openbare ruimtes. De Automatische Externe Defibrillator kunnen worden aangeschaft bij vipermedical.nl.