Er zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam in de voetengezondheidszorg. Een paar voorbeelden hiervan zijn de pedicure, podoloog, podoposturaal therapeut en een podotherapeut. Podotherapie is in Nederland sinds 1982 erkend als paramedisch beroep.

Een podotherapeut behandelt mensen die voetklachten hebben.  Ook kunnen er klachten ergens anders in het lichaam voorkomen door een afwijkende voetstand en/of een afwijkend looppatroon, zoals aan de voeten, enkels, knieën heupen of de rug. Naast dat een podotherapeut klachten behandelt, geeft die ook preventieve adviezen en behandelt hij afwijkende teenstanden en huid- en nagelaandoeningen.

 

Therapeutisch onderzoek

Wanneer je een afspraak wil maken bij een podotherapeut kun je dat telefonisch of per email regelen. Bij een podotherapeut heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt dus geheel vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak.  De dag van de afspraak kom je binnen en start je met de intake. Dit is een kort vraaggesprek, waarbij de klacht verder wordt uitgediept. De podotherapeut is wettelijk verplicht om de NAW-gegevens in een zogenaamd patiëntendossier toe te voegen. Dit wordt in de meeste gevallen telefonisch gedaan bij het maken van jouw eerste afspraak.

Na de intake start je met de rest van het podotherapeutisch onderzoek. De podotherapeut begint het onderzoek met een inspectie. Daarbij gaat die de gehele onderste extremiteit (benen en voeten) analyseren op eventuele standsafwijkingen. Hierbij werkt die van onder naar boven. Dit wordt vanuit de achterzijde, de voorzijde en zijkant gedaan. Daarna wordt er ook op de huid en de teennagels gelet.

Daarna volgt een statische drukmeting, hierbij ga je staan op een drukmeetplaat. In deze drukmeetplaat zitten sensoren die de voet meten. Op deze manier krijgt de podotherapeut een goed beeld van de drukverdeling onder de voeten.

Na de drukmeting volgt het functieonderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten in zowel de voet, de knie, de heup en de rug. Dit gebeurt wanneer jij actief en dus bewegingen maakt en wanneer de podotherapeut jou laat bewegen.

Hierna volgt palpatie, hierbij gaat de podotherapeut met de vinger na welke structuren zijn aangedaan. Een podotherapeut kan ook een gang-analyse uitvoeren. Hierbij worden op verschillende punten naar de ontwikkeling in de voet, knie, heup en rug gekeken. Bij een dynamische drukmeting ga je lopend of rennend over de drukmeetplaat. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst hoe de voeten neer worden gezet. Verder wordt er ook naar de schoenen gekeken. Hierbij let de podotherapeut op verschillende kernelementen, zoals de hielkap, loopzool, veteraansluiting, teensprong etc.

 

Diagnose

Wanneer de podotherapeut alle gegevens van de benodigde onderzoeken heeft verzameld, maakt hij op basis daarvan een diagnose. De podotherapeut kan je vertellen wat de klacht inhoudt, wat de oorzaak en gevolgen zijn en hoe je de klacht het beste behandeld.

 

Behandelplan

Wanneer ik bij de podotherapeut in Rotterdam was bestond mijn behandelplan uit doelen. Hierbij werd de duur van de behandelingen en het beoogde resultaat met mij besproken. Met onderling overleg kan er gestart worden met het behandelplan. Waardoor je snel van de klachten af bent!