Er zijn heel veel mensen die zorg nodig hebben, hier zit wel heel veel verschil in. Zo heb je mensen die constante zorg nodig hebben en die om die reden in een verblijf- of verpleeghuis moeten wonen. Andere mensen hebben juist hulp nodig bij enkele huishoudelijke taken en weer andere hebben zorg nodig na een operatie. De verschillende soorten zorg worden vaak in de volgende hoofdcategorieën verdeeld: Verzorgd wonen, beschermd wonen, Somatisch wonen, revalidatie zorg, overbruggingszorg en dagbesteding. In dit artikel vind je enkele veel voorkomende soorten zorg.

 

Huishoudelijke zorg

Het is heel begrijpelijk dat oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, vaak hebben ze immers veel herinneringen aan hun huis of woning. Als de situatie zo is dat ze bepaalde huishoudelijke taken niet meer zelf kunnen doen kunnen ze gebruik maken van huishoudelijke zorg, hierbij worden ze ondersteund bij de huishoudelijke bezigheden zoals schoonmaken, dweilen, ramen zemen etc.

 

24-uurs zorg

Wanneer iemand continue zorg of verpleging nodig heeft en ze nog niet in een verzorg- of verpleeghuis willen wonen of wanneer dit niet mogelijk is, is 24 uurs zorg de perfectie optie. Hierbij wordt er dag en nacht ondersteuning of zorg aangeboden waar de mensen gebruik van kunnen maken. 24 uurs zorg kan ook gebruikt worden bij een situatie waar iemand nog zorg nodig heeft na een ingreep of operatie in het ziekenhuis, hier hebben ze te maken met overbruggingszorg.

 

Terminale zorg

Als iemand in de laatste fase van zijn leven komt door bijvoorbeeld een ziekte, kan er gebruik gemaakt worden van terminale, of palliatieve zorg. Hierbij wordt er gezorgd voor een waardig afscheid, geheel naar wens. Er zijn twee beslissingen die hier gemaakt moeten worden, waar diegene wilt sterven en op welke manier.

 

Slaap- of waakdienst

Bij slaapdienst is er een verzorger die in dezelfde woning verblijft, vaak is het geruststellend om iemand in de buurt te hebben voor het geval dat er bepaalde zorg nodig is ‘s nachts. Bij waakdienst wordt er van uitgegaan dat er een paar moment gedurende de nacht zijn waarbij zorg gevraagd is, bijvoorbeeld bij iemand die ernstig ziek is.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is een (vaak) langdurige zorg voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Meestal gaat dit om de verzorging van de patiënten of voor hulp bij dagelijkse activiteiten of huishoudelijke taken. Omdat mantelzorg een zorg is dat niet betaald is neemt het veel tijd in beslag van de mantelzorgers, de gemeente kan deze ondersteunen met een tijdelijke overname van de zorg wanneer dit gewenst is.