Er gebeuren dagelijks ongelukken, er gaat geen dag voorbij of men ziet op televisie, in de krant of op internet, nieuws over autobotsingen, een brand bij huis of bedrijf, of andere ongevallen waarbij vaak ambulances met gillende sirenes aan te pas komen. Veel mensen associëren het woord ongeluk dan ook meteen met bloed en ellende. Veel van deze ongevallen gebeuren tijdens normale bezigheden zoals werken, spelen of gewoon thuis.

Zulke ongelukken kunnen simpele dingen zijn zoals een schaafplek, een verstuikte enkel of een verbrande vinger. Dat zijn verder geen enge of griezelige dingen, maar toch is het wel belangrijk als er iemand ter plaatse is die weet hoe hij moet reageren. Zeker wanneer het om meer ernstige ongevallen gaat zoals iemand die een hartaanval of een beroerte krijgt. Hierbij ziet men verder geen bloed, maar iemands leven kan wel afhankelijk zijn van de correcte hulp van omstanders. Heeft iemand een beroerte gekregen, dan kunnen de juiste handelingen van een EHBO’er bijdragen aan het voorkomen van een fatale afloop of het voorkomen van een een langdurig proces van revalidatie na hartinfarct.

 

EHBO diploma

In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen die een door het Oranje Kruis verstrekte EHBO diploma hebben. Deze mensen hebben een EHBO cursus gevolgd en het examen afgelegd. Zij volgen jaarlijks bijscholingslessen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

EHBO’ers worden zo opgeleid dat ze exact weten wat ze moeten doen wanneer er een ongeval heeft voorgevallen. Indien zij zelf niet de juiste handelingen kunnen toepassen omdat de aandoening te gecompliceerd is, weten zij wel hoe zij er voor zorgen dat er snel deskundige hulp bij komt. Zij zorgen er ook voor dat een slachtoffer zich niet eenzaam en hulpeloos voelen en blijven present om het slachtoffer te kalmeren totdat er andere hulp aanwezig is. EHBO’ers kunnen ten slotte levens redden!

 

EHBO Cursus

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat er altijd iemand in de buurt is die EHBO kan toepassen, kunt u zelf ook een EHBO cursus volgen. In een cursus van minimaal 12 lessen leert u hoe u moet reageren in gevallen van nood, zoals wanneer iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. Ook leert u hulp verlenen aan mensen met brandwonden en botbreuken. Bij de EHBO cursus komt ook reanimatie aan bod.