Wijkverpleging is een onderdeel van thuiszorg. En thuiszorg gaat over alle zorg en begeleiding die aan huis wordt gedaan. Dit gaat van verpleging tot aan schoonmaken. Vroeger viel thuiszorg onder AWBZ, tegenwoordig valt het onder WMO. Sinds toen zit er ook verpleging bij en heet het tegenwoordig wijkverpleging.

 

De wijkverpleging valt onder de ZVW, dat staat voor Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraars de zorginkoop doen. Hierdoor worden er kosten bespaard en kan thuiszorg worden gemaximaliseerd. Het Centrum Idicatiestelling Zorg bepaald hoeveel uren zorg een persoon krijgt aangewezen.

 

Deze manier van werken kwam onder druk te staan toen Buurtzorg Nederland op de markt kwam. Deze organisatie is in ongeveer 10 jaar uitgegroeid tot de grootste zorg in huis aanbieder. Buurtzorg Nederland werkt door middel van een zelfsturend principe in meerdere (professionele) kleinere teams. Daarmee liet Buurtzorg Nederland zien dat ze hun klanten in minder uren konden de zorg konden leveren die gevraagd werd. Dat resulteerde tot een veel lagere kostprijs per patiënt met een hogere kwaliteit van zorg.

 

Het gevolg hiervan was dat veel hele teams van traditionele zorgaanbieders overliepen naar de Buurtzorg. Tegenwoordig proberen veel thuiszorgaanbieders dezelfde zorgtechnologie als Buurtzorg te hanteren en hierdoor ook kosten te besparen.