Wanneer u pas een heupoperatie heeft ondergaan is het belangrijk om goed te revalideren. Er zijn allerlei mogelijkheden om een revalidatieprogramma te volgen, waarbij een revalidatie bij MedifitReha in Spanje één van de mogelijkheden is. Een revalidatie programma wordt voor elk individu apart opgesteld, waarbij verschillende onderdelen worden aangehouden.

Intake

Voorafgaande aan elk behandeltraject wordt eerst een uitgebreide intake gevoerd. Hierbij wordt gekeken naar wat uw hulpvraag en verwachtingen van de revalidatie zijn. Dit gevolgd door een lichamelijk onderzoek, waarbij verschillende metingen op het gebied van spierkracht, stabiliteit, lenigheid en coordinatie gedaan worden.

Behandeling

Wanneer u onder behandeling gaat, dan zult u een protocol volgen, dat aan de internationale richtlijnen voor revalidatie na heupoperatie voldoet. Hierbij worden van maandag t/m vrijdag minimaal 2 behandelsessies per dag in gepland. Er is een speciale oefenzaal voor revalidatie therapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische toepassingen zoals fysiotherapie, orthopedische manuele therapie, massage, acupunctuur of ontspanningstherapie.

Bij het protocol wordt er van twee fases gebruik gemaakt.

1 De behandelfase op stoornisniveau. Deze fase vind plaats tussen week 0 en week 3.

 

2 De functionele belastbaarheids fase op beperkingenniveau. Deze fase vind plaats vanaf week 2 tot en met week 6.

Evalueren

Bij het revalideren wordt er elke 2 weken een uitgebreide evaluatie gehouden. Bij deze evaluatie gesprekken wordt bepaald welk niveau er is bereikt. Als er vooruitgang is gemaakt, kan het programma bijgesteld worden en kan er een stap verder gekeken worden. Indien de revalidatie achterblijft, zal ook de rest van de planning aangepast moeten worden.

 

Na de revalidatie zal er ook een evaluatie gedaan worden, waarbij wordt gekeken of uw hulpvraag beantwoord is, en of de revalidatie aan uw verwachtingen heeft voldaan.